THEO THÁNG

THEO NĂM

Miễn Phí

Miễn phí

Trọn đời

Tối đa 5 căn hộ

Giới hạn 1 tòa nhà

Quản lý cơ sở

Quản lý dịch vụ

Quản lý công tơ

Đăng Ký Ngay

Free

Quản lý khách hàng

Quản lý hợp đồng

Quản lý đặt cọc

Quản lý hóa đơn, thu chi

Cấu hình mặc định

Tài liệu hướng dẫn

Chuyên Nghiệp

99.000VNĐ

Block 10 đơn vị

Tất cả tính năng gói Free

Dashboard quản trị

Quản lý tiện ích

Quản lý tài sản

Quản lý phương tiện

Đăng Ký Ngay

Professional

3 người dùng

3 tòa nhà

Phân quyển nhân viên

Cấu hình tùy chỉnh

Báo cáo tiêu chuẩn

Nhập, xuất dữ liệu

Cao Cấp

119.000VNĐ

Block 10 đơn vị

Tất cả tính năng gói Pro

Quản lý tiến độ dự án

Báo cáo nâng cao

Quản lý trao đổi

Quản lý giao việc

Đăng Ký Ngay

Premium

10 người dùng

Không giới hạn tòa nhà

Biểu mẫu giấy tờ tùy chỉnh

Tích hợp gửi email

Tích hợp in tài liệu trực tiếp

Tích hợp gửi QR hóa đơn

THEO THÁNG

THEO NĂM

Miễn Phí

Miễn phí

Trọn đời

Tối đa 5 căn hộ

Giới hạn 1 tòa nhà

Quản lý cơ sở

Quản lý dịch vụ

Quản lý công tơ

Đăng Ký Ngay

Free

Quản lý khách hàng

Quản lý hợp đồng

Quản lý đặt cọc

Quản lý hóa đơn, thu chi

Cấu hình mặc định

Tài liệu hướng dẫn

Chuyên Nghiệp

1.188.000VNĐ

Block 10 đơn vị

Tất cả tính năng gói Free

Dashboard quản trị

Quản lý tiện ích

Quản lý tài sản

Quản lý phương tiện

Đăng Ký Ngay

Professional

3 người dùng

3 tòa nhà

Phân quyển nhân viên

Cấu hình tùy chỉnh

Báo cáo tiêu chuẩn

Nhập, xuất dữ liệu

Cao Cấp

1.428.000VNĐ

Block 10 đơn vị

Tất cả tính năng gói Pro

Quản lý tiến độ dự án

Báo cáo nâng cao

Quản lý trao đổi

Quản lý giao việc

Đăng Ký Ngay

Premium

10 người dùng

Không giới hạn tòa nhà

Biểu mẫu giấy tờ tùy chỉnh

Tích hợp gửi email

Tích hợp in tài liệu trực tiếp

Đào tạo & hỗ trợ sử dụng trực tuyến

Contact Me on Zalo