Quản lý tổ chức

Những tính năng quản lý như một phần mềm quản trị doanh nghiệp thu nhỏ.

Quản lý tổ chức

Công cụ giúp doanh nghiệp xây dựng môi trường làm việc số
toàn diện
01

Quản lý cơ cấu tổ chức

Nơi lưu trữ tất cả thông tin nội bộ hay bài viết của thành viên trong công ty, người dùng có thể xem lại bất cứ lúc nào.
Có thể ghim thông báo quan trọng ở đầu trang. Nội dung hiển thị sẽ được ưu tiên theo mức độ quan trọng mà người dùng điều chỉnh.
Dễ dàng bày tỏ cảm xúc, trả lời bình luận, thả icon, nhắc tên hay đính kèm file vào bình luận của mình.

Tính năng tạo các hoạt động trên tường công ty giúp nhân viên của tôi cảm thấy rất thoải mái và vui vẻ cũng như nắm được hoạt động chung của công ty một cách dễ dàng.

Chị THẢO MY - Chuỗi cửa hàng đồ lót MIALALA

Cấu hình tổ chức

Công cụ giúp doanh nghiệp xây dựng môi trường làm việc số
toàn diện
02
Theo giõi, làm việc mọi lúc mọi nơi
Nơi lưu trữ tất cả thông tin nội bộ hay bài viết của thành viên trong công ty, người dùng có thể xem lại bất cứ lúc nào.
Có thể ghim thông báo quan trọng ở đầu trang. Nội dung hiển thị sẽ được ưu tiên theo mức độ quan trọng mà người dùng điều chỉnh.
Dễ dàng bày tỏ cảm xúc, trả lời bình luận, thả icon, nhắc tên hay đính kèm file vào bình luận của mình.

Tính năng tạo các hoạt động trên tường công ty giúp nhân viên của tôi cảm thấy rất thoải mái và vui vẻ cũng như nắm được hoạt động chung của công ty một cách dễ dàng.

Chị THẢO MY - Chuỗi cửa hàng đồ lót MIALALA
Contact Me on Zalo